top of page

Dil Bozukluğu 
[Çocuklarda Gecikmiş Konuşma]

Dil gelişimi doğumdan itibaren başlar. Çocuğun gelişiminde psikososyal gelişiminin, sosyal ilişki gelişiminin, zekâ ve öğrenme becerilerinin yaşına göre beklenilen normal gelişim düzeyinde olması gerekir.

 

Dil iki bölümde incelenmektedir. Bunlar, alıcı dil (işitsel algı) ve ifade edici dildir. Alıcı dil çocuğun sözel ifadeleri kavraması ve anlamasıdır. Bunun yanı sıra ifade edici dil düşünce ya da duyguların semboller veya semboller sistemi yardımı ile ifade edilmesidir. Normal gelişim sürecinde ifade edici ve alıcı dilin çocuğun yaşıyla doğru orantıda olması gerekmektedir.

bottom of page