top of page
Çocuk Danışmanlığı

PROMPT Tekniği

PROMPT Tekniği, konuşma bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu tekniğin odak noktası, motor konuşma becerilerini iyileştirmek için konuşma organlarına dokunarak eğitim vermektir. Apraksi ve dizartri gibi durumlarda etkili olan PROMPT, çocuklar ve yetişkinler için uygun bir tedavi seçeneğidir.

PROMPT Tekniği

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) tekniği, konuşma bozukluklarının tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, özellikle motor konuşma bozuklukları olan bireylerde, apraksi ve dizartri gibi durumlarla başa çıkmak için tasarlanmıştır. PROMPT tekniği, konuşma kaslarına yönelik bir tedavi yöntemi olup, konuşma organlarına dokunularak uygulanır. Bu sayede, bireylerin konuşma seslerini doğru telaffuz etmeleri için gereken organların uyumlu hareketleri teşvik edilir ve geliştirilir.

Amerika'da PROMPT tekniği için özel bir Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (PROMPT INSTITUTE) kurulmuştur. Bu teknik, konuşma bozukluklarının yanı sıra artikülasyon problemlerinin tedavisinde de kullanılır. Artikülasyon, bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık ve uyumlu hareketleriyle konuşma seslerini doğru telaffuz etme becerisidir. PROMPT yöntemi, bu becerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için dil modelinin çıktılarını yönlendiren bir yaklaşımdır.

Merkezimizde PROMPT Tekniği, Dil ve Konuşma Terapistlerimizce kullanılmaktadır. 

logo.png
bottom of page