top of page
10783523_xxl.jpg

Gecikmiş Konuşma

Dil gelişimi doğumdan itibaren başlar. Çocuğun gelişiminde psikososyal gelişiminin, sosyal ilişki gelişiminin, zekâ ve öğrenme becerilerinin yaşına göre beklenilen normal gelişim düzeyinde olması gerekir.

Gecikmiş Konuşma

Dil gelişimi doğumdan itibaren başlar. Çocuğun gelişiminde psiko-sosyal gelişiminin, sosyal ilişki gelişiminin, zekâ ve öğrenme becerilerinin yaşına göre beklenilen normal gelişim düzeyinde olması gerekir.

 

Dil iki bölümde incelenmektedir. Bunlar, alıcı dil (işitsel algı) ve ifade edici dildir. Alıcı dil çocuğun sözel ifadeleri kavraması ve anlamasıdır. Bunun yanı sıra ifade edici dil düşünce ya da duyguların semboller veya semboller sistemi yardımı ile ifade edilmesidir. Normal gelişim sürecinde ifade edici ve alıcı dilin çocuğun yaşıyla doğru orantıda olması gerekmektedir.

 

Alıcı Dil Dönemi:

Çocuklarda alıcı dilin, ifade edici dilden önce geliştiği bilinmektedir. Alıcı dil gelişimini desteklemek için, çocuğun çevresindeki bireylerin, kısa, basit cümleler kurmaları, sözel ifadeleri tekrarlamaları gerekmektedir.

 

Çocuğun konuşmayı anlaması, konuşma sırasında kullanılan jest ve mimikler, sözcük ya da eylemlerin hareketle ifade edilmesi, kullanılan oyuncaklar, çocuğun anlama yaşına uygun eşyalar etkili olmaktadır. Tüm çalışmalarda oyun yöntemi kullanılarak çocuğun oyuna aktif katılımı sağlanmalıdır. Basit sözel ifadeler kullanılmakla birlikte çocuklarla konuşurken göz kontağı kurulmalıdır.

 

İfade Edici Dil Dönemi: 

Bu dönemde çocuklar, kendini anlatabilme yeteneğini kazanmaya başlar. Normal bir dil gelişimine sahip bir çocuk dil kurallarını zaman içerisinde öğrenecektir.

 

Kullandığımız sözcükler çocuğun anlayabileceği düzeyde olmakla birlikte çocuklar konuşmaya ait her kuralı farklı yaş dönemlerinde kazanmakta ve bir sonraki yaşta yeni beceriyi öğrenirken eskisini geliştirebilmektedir. Bununla birlikte çocuğun ne söylediği nasıl söylediği, ne istediği dikkatle dinlenmelidir. Model olunmalıdır. Söylediğimizi taklit etmesi sağlanmalıdır.

006cfd_1dea99e7d50f4b9caf39db410c05cdba_mv2_d_1888_1548_s_2.webp
10783523_xxl.jpg
bottom of page