top of page
Kıdemli Portre

Types of Aphasia

Aphasias are classified according to damage to the receptive and expressive language areas. The most common types of aphasia are Broca's Aphasia and Wernicke's Aphasia.

Afazili Hastalarda Dil ve Konuşma Terapisi

Afazili hastalarda dil ve konuşma terapisi, hastanın dil ve iletişim becerilerini geliştirmek, korumak veya alternatif yollarla sağlamak için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Dil ve konuşma terapisi, bir Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) tarafından yürütülür. Dil ve Konuşma Terapisti, hastanın afazi türüne, şiddetine, ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre bireysel veya grup halinde terapi seansları planlar.

Dil ve konuşma terapisinde kullanılan teknikler ve materyaller hastadan hastaya değişir. Ancak genel olarak şu yöntemlerden yararlanılır:

  • Dil oyunları: Hastanın dilin kurallarını, kelimeleri, cümleleri, anlamları, sesleri ve ritmi öğrenmesine ve pekiştirmesine yardımcı olan eğlenceli ve ilgi çekici oyunlar.

  • Resimli kartlar: Hastanın yeni kelimeler öğrenmesine, kelime dağarcığını arttırmasına, kategorileme, sıralama, eşleştirme gibi becerileri geliştirmesine yardımcı olan görsel materyaller.

  • Sesli kitaplar: Hastanın okuma alışkanlığı kazanmasına, dinleme becerisini geliştirmesine, kelime ve cümle yapısını öğrenmesine yardımcı olan interaktif kitaplar.

  • Şarkılar ve tekerlemeler: Hastanın sesleri, heceleri, ritmi, uyumu öğrenmesine ve dilin müzikal yönünü geliştirmesine yardımcı olan sözlü materyaller.

  • Taklit etme ve model olma: Hastanın doğru konuşmayı öğrenmesine, telaffuzunu düzeltmesine, akıcılık ve anlaşılırlık sağlamasına yardımcı olan yöntemler.

  • Sözcük dağarcığını arttırma: Hastanın yeni kelimeler öğrenmesine, anlam ilişkilerini kurmasına, kelime bilgisini geliştirmesine yardımcı olan yöntemler.

  • Cümle kurma ve anlatma becerilerini geliştirme: Hastanın cümle yapısını öğrenmesine, cümle uzunluğunu ve karmaşıklığını arttırmasına, anlatım gücünü geliştirmesine yardımcı olan yöntemler.

Dil ve konuşma terapisinde ayrıca hastanın aile üyeleri de sürece dahil edilir. Aile üyeleri hastaya evde de destek olur, iletişim kurmasına yardımcı olur, terapistin verdiği ödevleri uygular.

Kıdemli Portre
bottom of page