top of page
MR Taramaları

Afazinin Nedenleri

Vasküler bozukluklar ve travmatik beyin hasarı gibi durumlar sıklıkla afazi ile ilişkilidir. Neoplazmlar (tümörler), enfeksiyonlar ve dejeneratif durumlar da afaziye neden olabilmektedir.

Afazinin Nedenleri

Merkezi sinir sistemi bozukluklarının çeşitli nedenlerinin olduğu kabul edilmektedir. Özellikle vasküler (damar) bozukluklar ve travmatik beyin hasarı gibi durumlar sıklıkla afazi ile ilgilidir. Tümörler, enfeksiyonlar ve dejeneratif durumlar da afaziye neden olabilmektedir.

 

Afaziye sebep olabilecek durumlar;

  • Vasküler bozukluklar (damar),

  • Travmatik beyin hasarı (kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır),

  • Tümörler,

  • Dejeneratif durumlar,

  • Gelişimsel bozukluklar,

  • Metabolizmaya bağlı bozukluklar,

  • Beslenmeye bağlı bozukluklar,

  • İlaç ve kimyasal maddeye bağlı bozukluklar.

 

Çarpma ya da kaza sonucu gelişen travmatik nedenlerin yanı sıra en yaygın olarak inme sonrasında beyinin sol lobunda bulunan dil alanlarının hasar aldığı görülmektedir. Bu durum sonucunda anlama, ifade etme ya da her ikisini birden içeren bir dil bozukluğu olabilir.

 

Yapılan çalışmalarda dünya genelinde her yıl 15 milyon insanın inme geçirdiği bilinmektedir. Bu hastaların yaklaşık %40’ında afazi ya da dizartri görüldüğü bildirilmektedir. Ülkemizde inme geçirenlerde görülen afazi sıklığı ise %21,5 olarak raporlanmıştır.

İnme sonrası afazi tanısının konması ve afazi tipinin olabildiğince hızlı belirlenmesi, hasarlı alanlarda iyileşme ve dil bozukluğunun giderilmesi bireyin yaşam kalitesi bakımından önem arz etmektedir.

MR Taramaları
bottom of page