top of page
wernicke-broca-area-language.jpg

Afazi Türleri

Afaziler alıcı dil ve ifade edici dil alanlarında görülen hasarlara göre sınıflandırılmaktadır. En sık görülen afazi türleri Broca Afazisi ve Wernicke Afazisidir.

Afazi Türleri

Boston afazi sınıflandırmasına göre afaziler kabaca akıcı ve akıcı olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Boston sınıflandırmasındaki sekiz önemli afazi türleri;

Broca afazisi, Wernice afazisi, anomik afazi, iletim afazisi, global afazi ve diğerlerine göre görülme sıklığı daha az
olan transkortikal afazi türleridir.

Afazi Türleri:

  • Tutuk afazi: Bu türde hastalar ne demek istediklerini bilirler ancak fikirlerini söyleme ve diğer insanlarla iletişim kurma konusunda güçlük yaşarlar. Konuşmaları kısa, yavaş ve duraksamalıdır. Cümle yapısı ve gramer bozuktur. Anlama becerileri ise genellikle korunmuştur.

  • Akıcı afazi: Bu türde hastalar akıcı ve uzun cümleler kurabilirler ancak anlamlı olmayabilirler. Kelime bulma güçlüğü, anlamsız sözcük kullanımı, ses ve hece tekrarı gibi sorunlar vardır. Anlama becerileri ise bozulmuştur. Konuşulanları veya okuduklarını anlamakta zorlanırlar.

  • Global afazi: Bu tür, afazinin en şiddetli şeklidir. Beynin sol yarı küresinin büyük bir bölümü hasar görmüştür. Hastalar hem konuşma hem de anlama becerilerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Sadece birkaç kelime veya ses çıkarabilirler. Okuma ve yazma da etkilenmiştir.

  • Progresif afazi: Bu tür, afazinin en nadir görülen şeklidir. Beyindeki hasar zamanla ilerleyen bir hastalık sonucu oluşmuştur. Hastalar dil becerilerini yavaş yavaş kaybederler. Başlangıçta sadece kelime bulma güçlüğü yaşarken, ilerleyen dönemlerde konuşma, anlama, okuma ve yazma bozulur.

  • Anomik afazi: Bu türde hastalar akıcı ve anlaşılır konuşabilirler ancak kelime bulma güçlüğü yaşarlar. Nesneleri isimlendirmekte veya kullanacakları sözcükleri hatırlamakta zorlanırlar. Anlama becerileri ise korunmuştur.

  • Wernicke afazisi: Bu türde hastalar akıcı ancak anlamsız konuşurlar. Konuşmalarında anlamsız sözcükler, sesler veya heceler kullanırlar. Anlama becerileri ise bozulmuştur. Konuşulanları veya okuduklarını anlamakta zorlanırlar.

  • İletim afazisi: Bu türde hastalar konuşmayı ve anlamayı büyük ölçüde başarabilirler ancak konuştuklarını tekrar etmekte zorlanırlar. Konuşmalarında ses veya hece tekrarı, düzeltme girişimi gibi sorunlar vardır.

  • Transkortikal duyusal afazi: Bu türde hastalar akıcı ancak anlamsız konuşurlar. Konuşmalarında anlamsız sözcükler veya cümleler kullanırlar. Anlama becerileri ise bozulmuştur. Konuşulanları veya okuduklarını anlamakta zorlanırlar. Ancak konuştuklarını tekrar etmede başarılıdırlar.

  • Transkortikal motor afazi: Bu türde hastalar tutuk ve kısa cümleler kurarlar. Konuşmaya başlamakta veya devam ettirmekte zorlanırlar. Anlama becerileri ise korunmuştur. Konuşulanları veya okuduklarını anlayabilir ve tekrar edebilirler.

  • Küresel afazi: Bu türde hastalar hem konuşma hem de anlama becerilerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Sadece birkaç kelime veya ses çıkarabilirler. Okuma ve yazma da etkilenmiştir. Bu tür global afaziye çok benzerdir.

wernicke-broca-area-language.jpg
bottom of page