top of page
Kitap okuma

Afazi Kimlerde Görülür?

Yapılan çalışmalarda afazinin inme ile birlikte gelişme sıklığının %24-36 oranında değiştiği bildirilmiştir.

Afazi Kimlerde Görülür?

Yapılan çalışmalarda afazinin inme ile birlikte görülme sıklığının %24-36 oranında değiştiği bildirilmiştir. Genel nüfusa bakıldığında yüz bin kişinin 33-52’sinde inme nedeniyle afazi oluştuğu düşünülmektedir.

 

İnmenin neden olduğu afazi gelişimi ile ilgili cinsiyetin önemli bir etkisi yoktur ancak, yaşlanma ve kardiyoembolizm riski ile birlikte afazinin ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.

 

Afazi serebral kortekste oluşmakta, beyin dokularının bir çok farklı sebeple hasar görmesinden kaynaklı oldukça kompleks bir durumdur. Beyin tümörleri, kafa travmaları, epilepsi ve enfeksiyonlar afaziye sebep olan etkenler arasında sayılabilir. 

 

Kafa travmaları afaziye sebep olan durumlar arasında oldukça sık karşılaşılan bir faktör olarak dikkati çekmekte ve travmanın hasara neden olduğu beyin alanının lokalizasyonuna göre, afazinin türü farklılık göstermektedir. Ayrıca yaygın olarak karşılaşılmasa da yüksek ateş ile birlikte görülen enfeksiyonlar farklı nörolojik sorunlara neden olmakta, beyni hasara uğratabilmekte ve afaziyi oluşturabilmektedir.

Büyükanne ve Torun
bottom of page