top of page
Vocalcordparalyses-e1492158592146-1024x623_edited.jpg

Ses Teli Hastalığı
Polip-Nodül

Ses Tellerinde oluşan Polip ve Nodüller travma sonrası ortaya çıkan iyi huylu çıkıntılar olarak adlandırılmaktadır. Polip, ses tellerinde tek taraflı görülürken Nodüller çift taraflı görülür. Genellikle sesin yanlış kullanılması sonrasında ortaya çıkan bu ses teli hastalıkları ses terapisi ile düzelebilmektedir.

Ses Teli Hastalığı

Polip-Nodül

Ses Teli Nodülleri

Ses teli nodülleri, çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlikte çoğunlukla kadınlarda daha sık karşılaşılmaktadır. Gerçek ses kıvrımlarının ön üçte birlik kısmında, travma sonrasında ortaya çıkan, iyi huylu çıkıntılar olarak adlandırılmaktadır ve genellikle çift taraflı olarak görülmektedir. Sesin aşırı ve yanlış kullanılması, ses hijyenin iyi sağlanmaması ses teli nodüllerinin oluşmasına neden olmaktadır. Ses teli nodülleri, ses oluşumu sırasında ses kıvrımlarının tam kapanmasını engelleyerek sesin nefesli, alçak perdeli ve kaba çıkmasına neden olabilir.

Öğretmenlerde ve profesyonel ses kullanıcılarında sıklıkla görülür. 

 

Tedavisinde, ses terapisi ve cerrahi müdahale kullanılmaktadır. Cerrahi sonrası nodül yapısı çıkarılsa bile sesin aşırı ve yanlış kullanımının devam etmesi, ses hijyeninin sağlanmaması sonucunda nodülün tekrar ortaya çıkabildiği

görülmektedir.

Ses Teli Polipleri

Sesin yanlış ve aşırı kullanılması sonucu oluşan ses teli polipleri genellikle tek taraflıdır. Daha çok erkeklerde görülmektedir. Polipler, nodüllerin ardından en yaygın görülen ikinci ses bozukluğudur.

 

Ortaya çıkmasında;

  • Gastroözofageal reflü (GÖR),

  • Sigara kullanımı,

  • Kimyasal maddelerin solunması gibi faktörler rol oynamaktadır. Bazı çalışmalara göre ise, en temel kaynağın sigara kullanımı olduğu belirtilmiştir.

 

Bireylerin ses kıvrımları incelendiğinde, ses kıvrımlarının kapanmasında düzensizlik, mukozal dalga hareketinde azalma görülmektedir. Ayrıca daha büyük poliplerin nefes problemlerini ortaya çıkardığı görülmektedir. Bunun sonucunda ses özellikleri incelendiğinde, temel frekansta ve gürlükte azalma görülürken, ses daha nefesli ve kaba çıkmaktadır. Ses teli poliplerinin tedavisinde larengeal mikrocerrahi, steroit enjeksiyonu, endoskopik lazer gibi birçok cerrahi müdahale yapılmasına rağmen son zamanlardaki çalışmalar ses teli poliplerinin tedavisinde ses terapisi yaklaşımının önemini vurgulamaktadır. Poliplerin tedavisinde ilk olarak ses terapisi kullanılmakta ve etkili olduğu görülmektedir.

Nodül.jpg
Polip 2.jpg
Vocalcordparalyses-e1492158592146-1024x623_edited.jpg
bottom of page