top of page
r.webp

R Sesini Söyleyememe - ROTASİZM

R sesini söyleyememe toplumumuzda en sık karşılaşılan bir artikülasyon (konuşma sesi) bozukluğu olup uzman terapistlerce kısa sürede çözüme ulaşmaktadır.

R Sesini Söyleyememe - ROTASİZM

Rotasizm yani “r” sesi bozukluğu Artikülasyon(ses) bozukluklarının bir türüdür. Öncelikle Rotasizm’ in patolojik mi, yapısal mı olduğunun saptanması gerekir. Bu nedenle KBB, Nöroloji uzmanlarına başvurulabilir. Durum değerlendirmesinden sonra eğer patolojik bir problem varsa cerrahi bir operasyon sonrasında ses bozukluğunu gidermek amacıyla dil konuşma terapisiyle bu problem giderilebilir. Eğer yapısal bir problem varsa cerrahi bir operasyona gerek duyulmaksızın Dil Konuşma Terapisti/Patoloğu veya Konuşma Ses Bozuklukları uzmanı tarafından verilecek dil konuşma terapisiyle terapi programına başlanılması gerekmektedir.

 

Öncelikle hangi “r” leri çıkarılmadığının bilinmesi gereklidir. Bunun için dil konuşma terapisti ufak bir alıştırma yapacaktır. Bu alıştırmadaki amaç “r” sesini hangi durumlarda (başta, ortada, sonda) söylenemediğini belirlemektir. Testten sonra hangi “r”lerin söylenemediği ortaya çıkacaktır.

“R” sesi 6 yaşa kadar edinilebilen bir diş sesidir. “R” sesi, alt ve üst dişlerimizin hafif aralık bırakılarak birleştirilmesi ve dilimizin bu aralığın arkasında titretilmesi ile oluşur. R” sesi alt ve üst dişlerimizin arası açıkken, dilimizin geriye doğru bir salyangoz gibi dönmesi ve nefesimizle birlikte ön alt dişlerin arkasına kadar değmesi ile de çıkartılabilir. Çıkış yeri ve şekli nedeniyle çocuklar bu harfi edinmede zorluk yaşayabilirler

 

Uygulanacak kısa süreli bir dil konuşma terapisiyle (ortalama 6-8 seans) “r” artikülasyonu bireye kazandırılmış olup ilerleyen yaşamı boyunca çalışılan bu harfte herhangi bir problemle karşılaşılmamaktadır.

 

Rotasizm neden ortaya çıkabilir?

 

Alışkanlık
Diş değişimi sırasındaki diş eksikliği nedeni ile ortaya çıkan dislali, dişler tamamlandıktan sonra da devam edebilir.

 

Çevresel nedenler
Çocuğun yakın çevresinde artikülasyon bozukluğu olan varsa, çocuk onu taklit edebilir. Çocukluk döneminde ortaya çıkan durumun ebeveynler ve çevre baskısı nedeniyle kalıcı hale gelmesi söz konusu olabilir.

 

Kinestetik duyu zayıflığı
Kinestetik duyu zayıflığı nedeni ile dil pozisyonunu ayarlayamaz. Kognitif bozukluklar Bilinmeyen nedenler Dudak, dil, yutak, gırtlak, burun yapılarında doğuştan gelen ya da sonradan oluşan rahatsızlıklar Geçirilmiş operasyonlar Diş anomalileri, eksiklikleri ve bozuklukları “R” sesi normal şartlarda maksimum 6 yaş civarında çıkarılabilir ve kullanılabilir.Tüm sesler 8 yaşında net şekilde çıkarılabilir ve kullanılabilir. 8 yaşını geçtiği halde ses eksiği olan çocukların konuşma ve dil terapistine başvurmaları gelişimleri açısından faydalı olacaktır.

r.webp
bottom of page