top of page
image-1.jpg

Artikülasyon Bozukluğu Türleri

Artikülasyon bozukluğu türleri çocuklarda 4 değişik türde görülür: Sesin düşürülmesi veya atlanması, Ses eklemesi, Sesin değiştirilmesi, Sesin bozulması

Artikülasyon Bozukluğu Türleri

Artikülasyon bozukluğu türleri çocuklarda 4 değişik türde görülür:

 1-Sesin düşürülmesi veya atlanması

 2-Ses eklemesi

 3-Sesin değiştirilmesi

 4-Sesin bozulması

 

Sesin düşürülmesi veya atlanması:

Bir sözcüğü oluşturan seslerin tümü çıkarılmadan sözcüğün söylenmeye çalışılması durumunda ortaya çıkar. Sözcük sanki o sözcükte, o ses yokmuş gibi söylenir.

 

Örneğin:

Saat..............sat

Havlu..............avlu

Araba...........arba

Hava...............ava

Hayvan........ayvan

Kapı.............apı

 

Ses eklemesi:

Çocukların bir kısmı bazı sözcükleri, aslında o sözcükte olmayan başka sesleri ekleyerek söylerler. Genellikle birbiri ardına gelen iki ünsüzün arasına bir ünlü ekleyerek söylemeye çalışırlar. Başka sesler de eklenebilir. Bu sözcük başı, ortası ya da sonunda olabilir.

 

Örneğin:

Tren...........tiren

Psikoloji............pisikoloji

Saat...........sahat

Spor...................sipor

Recep.......irecep

 

Sesin değiştirilmesi:  

Sık görülen artikülasyon bozukluklarından biridir. Sözcük içinde çıkarılması güç gelen bir ses çocuğa çıkarılması kolay gelen bir sesle değiştirilir. Değiştirmeler bazen o sözcüğün başındaki seste, bazen de ortasındaki seslerde olur. Bazen değiştirmeler, sözcük içindeki seslerin yerleri değiştirilerek de yapılabilir. Sık değiştirilen sesler ‘r-s-ş-k-t’ dir.

 

Örneğin:

Para............paya

Yüzük..........yüsük      

Takvim......taklim

Toprak.........torpak

Kamyon.....kaymon

Kara............kaya

Kitap..........kipat

Mutfak........muftak

Köprü.........körpü

 

Sesin bozulması:

Burada sözcük oluşturulurken esas çıkarılması gereken ses, olduğundan başka bir ses olarak konuşulur.

 

Örneğin:

Gelir..............gelix   (x yöresel olarak çıkan bir sestir)

Karagöz........kaxgöz.....kağagöz

image-1.jpg
bottom of page