top of page
oyuncak beyin

Afazi Nedir?

Afazi, beyindeki belirli bölgelerin hasarlanması sonucunda meydana gelen; anlama, konuşma üretimi, tekrarlama, adlandırma, okuma ve yazma süreçlerini olumsuz olarak etkileyen edinilmiş dil bozukluğudur.

Afazi Nedir?

Afazi, beyindeki belirli bölgelerin hasarlanması sonucunda meydana gelen; anlama, konuşma üretimi, tekrarlama, adlandırma, okuma ve yazma süreçlerini olumsuz olarak etkileyen edinilmiş dil bozukluğudur. Bu alanlardan herhangi birinde veya hepsinde bozulmalar görülebilmektedir. 

 

Afazide dilin farklı bileşenleri olumsuz olarak etkilenebilmektedir;

  • Anlam bilgisi(semantik),

  • Ses bilgisi (fonoloji),

  • Biçim bilgisi(morfoloji),

  • Sözdizimi(sentaks),

  • Kullanım bilgisi (edim-sentaks) gibi bileşenlerden birinde veya tamamında  bozulmalar meydana gelebilmektedir.

 

En yaygın sebebi inme olmasına rağmen, çarpmaya veya kazaya bağlı beyin hasarlarının da hafif düzeyden ileri düzeye kadar dil kullanım becerilerini azaltabilecek benzer etkileri vardır. Afazi dil girdilerini etkilediği gibi, dil çıktılarını da etkilemektedir; afazi olan kişinin hem yazılı hem de sözlü dili anlama ve üretme yeteneği azalmaktadır.

Afazili bireylerin yaşadıkları sorunlara bakıldığında,

  • Fiziksel /medikal sorunlar (felç, görme sorunları, yutma ve epilepsi vb.)

  • Dil ile ilişkili sorunlar (kişinin ifade etmesinde sorun, konuşma yitimi, okuma ve yazma alanlarında ciddi etkilenme apraksi ve dizartri vb.)

  • Psikolojik sorunlar (depresyon, anksiyete stres, öfke kontrolünün yitimi, kendini aciz ve yetersiz hissetme vb.)

  • Sosyal sorunlar ( izolasyon, arkadaş ve sosyal çevrenin azalması, yalnızlık hissi vb.) göze çarpmaktadır.

oyuncak beyin
bottom of page